default-thumb-voh-radio-podcast

Hai cô gái khuyết tật lập doanh nghiệp xã hội xanh

Hai cô gái cùng chung ý tưởng xây dựng một "mái nhà" mà ở đó các bạn khuyết tật nói chung và người CP nói riêng đều có cơ hội để làm việc, tạo một môi trường sáng tạo để ai ai cũng có thể tìm thấy niềm vui.16:00 GMT+7, Thứ Tư, 31/5/2023
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
15800Chia sẻ