Nhiều mô hình chăm lo Tết mới lạ, ý nghĩa dành cho người lao độngArticle thumbnail

Nhiều mô hình chăm lo Tết mới lạ, ý nghĩa dành cho người lao động

03/03/2024
02:00
Nhiều mô hình chăm lo Tết mới lạ, ý nghĩa dành cho người lao động

Các chương trình chăm lo Tết ngày càng đi vào chiều sâu, phù hợp đối tượng, địa bàn, doanh nghiệp tạo được hình ảnh tốt đẹp trong đoàn viên, người lao động, cộng đồng doanh nghiệp và xã hội.

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100