Nhiều mô hình mới trong công tác chăm lo Tết được tuyên dương.Article thumbnail

Nhiều mô hình mới trong công tác chăm lo Tết được tuyên dương.

07/03/2024
01:00
Nhiều mô hình mới trong công tác chăm lo Tết được tuyên dương.

Tiêu biểu như Công ty TNHH Tươi Mart thực hiện 1.000 phần thịt kho hột vịt tặng công nhân có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện về quê đón Tết với tổng giá trị 300 triệu đồng.

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100