Nhìn lại và hướng tới khi bước vào tháng mới - tháng 9 ! Article thumbnail

Nhìn lại và hướng tới khi bước vào tháng mới - tháng 9 !

04/09/2023
00:00
KHÁCH MỜI ĐẦU TUẦN : DOANH NHÂN TRẺ BÀNG THÁI NGỌC – GĐ CÔNG TY BLOCKBOX NHÀ LẮP GHÉP – với câu chuyện SX-KD 8 tháng qua & những thích ứng, chuyển đổi, kỳ vọng tín hiệu tích cực cho 4 tháng còn lại của năm 2023…

KHÁCH MỜI ĐẦU TUẦN : DOANH NHÂN TRẺ BÀNG THÁI NGỌC – GĐ CÔNG TY BLOCKBOX NHÀ LẮP GHÉP – với câu chuyện SX-KD 8 tháng qua & những thích ứng, chuyển đổi, kỳ vọng tín hiệu tích cực cho 4 tháng còn lại của năm 2023…

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100