Họa sĩ Võ Văn Y: Người gieo ước mơ từ "Thanh âm hội họa"Article thumbnail

Họa sĩ Võ Văn Y: Người gieo ước mơ từ "Thanh âm hội họa"

24/11/2023
01:43
Trò chuyện với họa sĩ Võ Văn Y - Người thầy gieo ước mơ từ "Thanh âm hội họa"

Lớp học vẽ “Thanh âm hội họa” chính là nơi bắt đầu những giấc mơ; bởi những bảng màu, nét cọ vốn dĩ vô tri, vô giác nhưng thanh âm của nó đã giúp các học viên câm điếc tự tin vẽ nên bức tranh của cuộc đời mình...