default-thumb-voh-radio-podcast

những món ăn vặt tuổi thơ

Tìm một nơi bán kẹo chỉ hiện nay khá khó, tuy nhiên vẫn còn những xe hàng rong lưu giữ món ăn vặt này. Dọc con đường ăn vặt Công viên Gia Định vào mỗi chiều tà sẽ bắt gặp khá nhiều xe kẹo chỉ. 11:00 GMT+7, Thứ Ba, 13/12/2022
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
5100Chia sẻ