default-thumb-voh-radio-podcast

Những vấn đề của hoạt động nghệ thuật múa tại Tp HCM-Kỳ 1

Thực trạng của hoạt động nghệ thuật múa tại Tp HCM hiện nay ra sao? Múa minh họa đang bị lạm dụng hay tận dụng quá mức? Giải pháp nào cho sự thăng hoa của bộ môn múa?15:05 GMT+7, Thứ Hai, 19/9/2022
default-thumb-voh-radio-podcast
6400Chia sẻ

Nội dung chính

Bấm vào liên kết bên dưới để chuyển đến nội dung bạn muốn nghe

00:00:00

Thực trạng của hoạt động nghệ thuật múa tại Tp HCM hiện nay ra sao? Múa minh họa đang bị lạm dụng hay tận dụng quá mức? Giải pháp nào cho sự thăng hoa của bộ môn múa?