Những vấn đề của hoạt động nghệ thuật múa tại Tp HCM-Kỳ 2Article thumbnail

Những vấn đề của hoạt động nghệ thuật múa tại Tp HCM-Kỳ 2

26/09/2022
00:00
Thực trạng của hoạt động nghệ thuật múa tại Tp HCM hiện nay ra sao? Múa minh họa đang bị lạm dụng hay tận dụng quá mức? Giải pháp nào cho sự thăng hoa của bộ môn múa?

Thực trạng của hoạt động nghệ thuật múa tại Tp HCM hiện nay ra sao? Múa minh họa đang bị lạm dụng hay tận dụng quá mức? Giải pháp nào cho sự thăng hoa của bộ môn múa?

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100