Tiêu điểm: Tin tức EURO 2024
Những yêu cầu đặt ra đối với bất động sản xanh Article thumbnail

Những yêu cầu đặt ra đối với bất động sản xanh

22/05/2024
43:23
Ông Vương Quân Ngọc, Giám đốc tư vấn FPT Digital nói về cơ hội và thách thức của Bất động sản xanh

Ông Vương Quân Ngọc, Giám đốc tư vấn FPT Digital nói về cơ hội và thách thức của thị trường Bất động sản xanh hiện nay ở nước ta

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100