Niềm tin “xanh” trên đồng lúa vàngArticle thumbnail

Niềm tin “xanh” trên đồng lúa vàng

22/02/2024
00:00
Niềm tin “xanh” trên đồng lúa vàng.

Tại Festival quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam mới đây, Ngân hàng Thế giới (WB), Liên minh châu Âu cũng đã cam kết tài trợ cho Đề án.

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100