An ninh sinh viên trong thời kỳ chuyển đổi sốArticle thumbnail

An ninh sinh viên trong thời kỳ chuyển đổi số

09/11/2023
16:07
An ninh sinh viên trong thời kỳ chuyển đổi số

Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ vừa phối hợp Trường Đại học An ninh Nhân dân tổ chức Hội thảo khoa học “An ninh sinh viên trong thời kỳ chuyển đổi số”.