default-thumb-voh-radio-podcast

Nông dân Việt Nam “Đem chuông đi đánh xứ người”

chuyên mục Diễn đàn nông dân, chúng ta cùng đến với Hai nông hội kể chuyện xóm làng với câu chuyện Nông dân Việt Nam “Đem chuông đi đánh xứ người”. 04:30 GMT+7, Thứ Ba, 02/8/2022
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
2600Chia sẻ