Nông thôn mới ngày 06/02/2024Article thumbnail

Nông thôn mới ngày 06/02/2024

06/02/2024
01:30
Bài: Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thi “Sáng tạo kỹ thuật Nhà nông” lần thứ IV
19:12
Tiết mục Đồng hành cùng ngư dân

Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thi “Sáng tạo kỹ thuật Nhà nông” lần thứ IV