Nông thôn mới ngày 06/12/2023Article thumbnail

Nông thôn mới ngày 06/12/2023

06/12/2023
02:15
Chia sẻ của Chị Loan ở huyện Đất Bình Chánh chia sẻ về chăm sóc vườn khổ qua và dưa leo đạt hiệu

Chia sẻ của Chị Loan ở huyện Đất Bình Chánh chia sẻ về chăm sóc vườn khổ qua và dưa leo đạt hiệu quả cao từ dòng sản phẩm hữu cơ sinh học công nghệ cao.