Nông thôn mới ngày 29/11/2023Article thumbnail

Nông thôn mới ngày 29/11/2023

29/11/2023
03:30
Chia sẻ của Chú Phượng ở huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chia sẻ về chăm sóc ruộng lúa đạ

Chia sẻ của Chú Phượng ở huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chia sẻ về chăm sóc ruộng lúa đạt hiệu quả cao từ dòng sản phẩm hữu cơ sinh học công nghệ cao.