default-thumb-voh-radio-podcast

Kết nối tiêu thụ lĩnh vực chế biến và bảo quản rau quả

Đa dạng hóa sản phẩm rau quả chế biến, bảo quản gắn với yêu cầu của thị trường tiêu thụ.20:00 GMT+7, Thứ Bảy, 16/7/2022
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
1600Chia sẻ

Nội dung chính

Bấm vào liên kết bên dưới để chuyển đến nội dung bạn muốn nghe

00:02:00

PV: Nguyễn Thị Doãn Ly- Cán bộ kỹ thuật trạm khuyến nông Hốc Môn

00:10:00

ghi nhận: đẩy mạnh công tác kết nối tiêu thụ lĩnh vực chế biến và bảo quản rau quả