NS NSND Thế Hiển nói về Thành phố mang tên Bác (20/11/2023)Article thumbnail

NS NSND Thế Hiển nói về Thành phố mang tên Bác (20/11/2023)

20/11/2023
00:00
Thành phố tôi là tình yêu mãi mãi

Nhạc sĩ Thế Hiển đã được Nhà nước Việt Nam phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú vào năm 2012. Tháng 10 năm 2023, ông được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân.