default-thumb-voh-radio-podcast

Nước lọc dùng được trong bao lâu?

Nước lọc không có ngày hết hạn. Tuy nhiên, nó có thể bị hỏng theo thời gian nếu không được bảo quản đúng cách. Sau đây là một số dấu hiệu cho thấy nước lọc của chúng ta có thể đã bị hỏng.17:30 GMT+7, Thứ Ba, 06/6/2023
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
13800Chia sẻ