default-thumb-voh-radio-podcast

Phân bón của Kim Phú Nông chăm sóc tốt cho lúa vụ hè thu

Bà con lo ngại nắng nóng, nhiệt độ cao, cây lúa sẽ không phát triển, sử dụng sản phẩm hữu cơ sinh học của Kim Phú Nông hiệu quả trên đồng ruộng05:00 GMT+7, Thứ Ba, 02/5/2023
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
21600Chia sẻ