default-thumb-voh-radio-podcast

Vườn dưa leo đạt đạt hiệu quả cao nhờ phân bón Kim Phú Nông

Giao lưu thực tế chú Nhiều ở xã Song Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh khi sử dụng sản phẩm Kim Phú Nông hiệu quả trên vườn dưa leo đạt đạt hiệu quả cao.05:00 GMT+7, Thứ Ba, 27/12/2022
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
100Chia sẻ

Nội dung chính

Bấm vào liên kết bên dưới để chuyển đến nội dung bạn muốn nghe

00:00:00

Giao lưu với nông dân - Chú Nhiều ở xã Song Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh khi sử dụng sản phẩm Kim Phú Nông hiệu quả trên vườn dưa leo đạt đạt hiệu quả cao

00:13:44

Chú 6 Sơn- nhà nông ở xã Vĩnh Bửu, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An đã sử dụng phân bón của Công ty Kim Phú Nông mang lại hiệu quả hơn cả mong đợi trên ruộng lúa hơn 10 hécta.