pháp luật cho người lao độngArticle thumbnail

pháp luật cho người lao động

11/06/2024
05:00
Phổ biến pháp luật cho người lao động

Hiện nay việc phổ biến giáo dục pháp luật được triển khai rộng rãi trên địa bàn các quận huyện, nhưng nhìn chung việc tiếp cận về pháp luật của người dân vẫn có nhu cầu rất lớn.

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100