Nông thôn ngày 29/02/2024Article thumbnail

Nông thôn ngày 29/02/2024

29/02/2024
00:00
Phát huy kinh tế tập thể trong Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao.

Toàn tỉnh Long An hiện có 3 liên hiệp HTX với 12 HTX thành viên, 235 HTX với 7.400 thành viên, 1.370 tổ hợp tác với 20.400 thành viên.

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100