Phát huy thế mạnh thương mại điện tửArticle thumbnail

Phát huy thế mạnh thương mại điện tử

29/02/2024
00:00
Theo thống kê gần đây của Cục Thương mại điện tử và Kinh tế - Bộ Công Thương, quy mô thị trường thươ

Theo thống kê gần đây của Cục Thương mại điện tử và Kinh tế - Bộ Công Thương, quy mô thị trường thương mại điện tử ước đạt 16,4 tỷ USD.

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100