default-thumb-voh-radio-podcast

Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Cựu chiến binh Nguyễn Hữu Phước gương mẫu học tập và làm theo lời Bác và bài: Ban Chỉ huy Quân sự phường Bình Trị Đông - Xung kích đi đầu trên mọi chiến tuyến.17:45 GMT+7, Thứ Tư, 29/3/2023
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
17200Chia sẻ

Nội dung chính

Bấm vào liên kết bên dưới để chuyển đến nội dung bạn muốn nghe

00:05:12

Bài Cựu chiến binh Nguyễn Hữu Phước gương mẫu học tập và làm theo lời Bác

00:11:26

Bài Ban Chỉ huy Quân sự phường Bình Trị Đông - Xung kích đi đầu trên mọi chiến tuyến