Phát minh loại gạo lai mới chứa thịt bòArticle thumbnail

Phát minh loại gạo lai mới chứa thịt bò

21/02/2024
42:02
Phát minh loại gạo lai mới chứa thịt bò

Các nhà khoa học tại Trường đại học Yonsei ở Seoul (Hàn Quốc) đã phát triển một loại thực phẩm lai mới: gạo bổ sung đạm từ thịt nuôi cấy, có thể giúp giải quyết khủng hoảng lương thực và biến đổi khí hậu.

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100