Tiêu điểm: Tin tức EURO 2024
Phát triển liên kết bền vững trong chuỗi giá trị lúa gạoArticle thumbnail

Phát triển liên kết bền vững trong chuỗi giá trị lúa gạo

16/05/2024
00:00
Phát triển liên kết bền vững trong chuỗi giá trị lúa gạo.

ÐBSCL là vựa lúa lớn nhất của cả nước, tuy nhiên quá trình liên kết sản xuất, tiêu thụ lúa gạo chưa mang lại hiệu quả cao.

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100