Phát triển rau màu tại tỉnh Tiền GiangArticle thumbnail

Phát triển rau màu tại tỉnh Tiền Giang

16/02/2024
01:01
Hội thi sáng tác dân ca ca cổ lý hò vè

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh trồng được gần 51.000 ha rau màu các loại, đạt gần 88% chỉ tiêu cả năm.

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100