Phát triển TPHCM thành trung tâm tài chính khu vực và quốc tế-kỳ 1Article thumbnail

Phát triển TPHCM thành trung tâm tài chính khu vực và quốc tế-kỳ 1

15/12/2023
08:20
TS Trần Du Lịch chia sẻ về ý tưởng hình thành Trung tâm tài chính quốc tế

Hình hài của TTTC QT tại TPHCM sẽ ra sao? TPHCM cần chuẩn bị gì để có thể là TTTC QT đầu tiên tại Việt Nam?

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100