Phở không chỉ để ăn, mà còn là thước đo mới của Gen Z.Article thumbnail

Phở không chỉ để ăn, mà còn là thước đo mới của Gen Z.

08/12/2023
53:27
Phở không chỉ để ăn, mà còn là thước đo mới của Gen Z.

Quý vị có thường bắt gặp câu nói: “Thà để tiền ăn tô phở còn sướng hơn” không? Cùng số tiền chi trả cho một món chưa rõ ngon dở để "bắt trend", dân mạng cho rằng thà tìm một tô phở còn ấm bụng hơn.