Đảm bảo an toàn giao thông cho học sinhArticle thumbnail

Đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh

20/11/2023
04:37
Đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh

Học sinh là tương lai của đất nước và của mỗi gia đình. Do vậy hàng trăm học sinh thiệt mạng do tai nạn giao thông từ đầu năm đến nay là nỗi đau quá lớn đối với mỗi gia đình và toàn xã hội.