default-thumb-voh-radio-podcast

Cần triển khai nhanh kế hoạch tăng trưởng xanh trong nông nghiệp

Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh đặt mục tiêu tăng trưởng GDP ngành nông nghiệp từ 2,5-3%/năm.04:30 GMT+7, Chủ Nhật, 09/10/2022
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
4800Chia sẻ