default-thumb-voh-radio-podcast

Xây dựng Đảng bộ TPHCM thực sự trong sạch vững mạnh

Một nội dung rất quan trọng trong nhiệm vụ phát triển thành phố mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 11 đề ra17:45 GMT+7, Thứ Hai, 30/1/2023
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
12200Chia sẻ

Nội dung chính

Bấm vào liên kết bên dưới để chuyển đến nội dung bạn muốn nghe

00:00:00

Nội dung 0

00:00:00

Nội dung 1

00:00:49

Một nội dung rất quan trọng trong nhiệm vụ phát triển thành phố mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 11 đề ra, đó là tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng chính quyền, nâng cao chất lượng công tác dân vận, tăng cường gắn bó mật thiết giữa Đảng với Nhân dân.