default-thumb-voh-radio-podcast

Phỏng vấn ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam

Phỏng vấn ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam về tình hình sản xuất kinh doanh của ngành dệt may Việt Nam17:00 GMT+7, Thứ Tư, 05/10/2022
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
500Chia sẻ