default-thumb-voh-radio-podcast

Phụ nữ, hòa bình và an ninh: Kỷ niệm 25 năm Nghị_quyết 1325

Vừa qua, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Ngoại giao Mozambique (Chủ tịch Hội đồng Bảo an tháng 3/2023) đã thảo luận về chủ đề “Phụ nữ, hòa bình và an ninh: Hướng tới kỷ niệm 25 năm Nghị quyết 1325.” 09:30 GMT+7, Thứ Năm, 09/3/2023
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
6200Chia sẻ