default-thumb-voh-radio-podcast

Chính sách đột phá nào cho nhà ở xã hội

Nhu cầu nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp trong giai đoạn 2021-2030 là khoảng 2,6 triệu căn hộ. Trong đó, từ năm 2021-2025 là khoảng 1,3 triệu căn. 06:00 GMT+7, Thứ Bảy, 01/4/2023
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
7100Chia sẻ

Nội dung chính

Bấm vào liên kết bên dưới để chuyển đến nội dung bạn muốn nghe

00:01:00

Tiến sĩ Võ Kim Cương nói về chính sách đột phá nào cho nhà ở xã hội.

00:10:49

Thư viện số - nền tảng chuyển đổi số trong trường học.