default-thumb-voh-radio-podcast

Quận 6 - Khơi dậy sức dân trong bảo vệ môi trường

Hưởng ứng phong trào “Khu dân cư sạch - đẹp”, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 6 đã phát động xây dựng công trình sạch - xanh - thân thiện môi trường dựa vào cộng đồng tại khu dân cư năm 2023. 08:00 GMT+7, Thứ Hai, 29/5/2023
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
15000Chia sẻ