default-thumb-voh-radio-podcast

Dự án cao tốc Bắc - Nam sẽ có 39 trạm dừng nghỉ

Trong đó, 5 trạm dừng nghỉ đã được đưa vào khai thác, 2 trạm đang được đầu tư, 32 trạm dừng nghỉ còn lại đang được thẩm định. 15:30 GMT+7, Thứ Hai, 03/4/2023
default-thumb-voh-radio-podcast
14300Chia sẻ