default-thumb-voh-radio-podcast

Quy tắc trang phục an toàn và tiện lợi khi đi máy bay

Cùng tìm hiểu quy tắc trang phục an toàn và tiện lợi của Andrea Fischbach, nữ tiếp viên hãng American Airlines khi làm việc trong chuyến bay. 11:00 GMT+7, Thứ Hai, 24/10/2022
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
300Chia sẻ