Rừng Thanh Xuân - Ngọc Trúc (Kỳ 2)Article thumbnail

Rừng Thanh Xuân - Ngọc Trúc (Kỳ 2)

Thứ Tư, 10/07/2024, 13:00 (GMT+7)
05:00
Rừng Thanh Xuân - Ngọc Trúc (Kỳ 2)

10 thg 7, 2024 | SÂN KHẤU TRUYỀN THANH - Cảm tác từ câu chuyện của Tiến sĩ Lê Đức Tuấn, người tham gia công tác khôi phục cánh rừng chết ở duyên hải Cần giờ sau giải phóng đất nước.

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100