Rút bảo hiểm xã hội một lần, mất những quyền lợi gì?Article thumbnail

Rút bảo hiểm xã hội một lần, mất những quyền lợi gì?

28/09/2023
00:00
Nội dung 0

Trong giai đoạn 2016-2022, Việt Nam đã có 3,5 triệu người rút BHXH một lần. 70% số người rút BHXH một lần thường rơi vào các trường hợp đóng dưới 5 năm