default-thumb-voh-radio-podcast

sân bay Tân Sơn Nhất có tỷ lệ hủy chuyến thấp nhất thế giới

Tân Sơn Nhất là một trong những sân bay được xướng tên trong danh sách sân bay có tỷ lệ hủy chuyến ở mức thấp hơn 0,3%15:30 GMT+7, Thứ Tư, 24/8/2022
default-thumb-voh-radio-podcast
9900Chia sẻ