Làng nghề truyền thống đứng trước nguy cơ mai mộtArticle thumbnail

Làng nghề truyền thống đứng trước nguy cơ mai một

18/11/2023
01:17
@ Làng nghề mành trúc ở Củ Chi
08:54
@ Làng nghề may áo dài truyền thống Trạch Xá

- Củ Chi: Chật vật duy trì nghề mành trúc.- - Nghề may tay áo dài ngũ thân ở làng nghề Trạch Xá (huyện Ứng Hòa -Hà Nội)