default-thumb-voh-radio-podcast

Lễ trao Giải thưởng Hồ Chí Minh dịp sinh nhật Bác 19/5

Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật là những giải thưởng cao quý nhằm ghi nhận đóng góp của các tác giả, nghệ sĩ trên con đường sáng tác, hoạt động nghề nghiệp. 06:00 GMT+7, Thứ Sáu, 19/5/2023
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
19000Chia sẻ

Nội dung chính

Bấm vào liên kết bên dưới để chuyển đến nội dung bạn muốn nghe

00:00:00

Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật là những giải thưởng cao quý nhằm ghi nhận đóng góp của các tác giả, nghệ sĩ trên con đường sáng tác, hoạt động nghề nghiệp.