Sôi nổi cùng Ngày Thơ 2024: “Thành phố này tôi đến tôi yêu”. Article thumbnail

Sôi nổi cùng Ngày Thơ 2024: “Thành phố này tôi đến tôi yêu”.

24/02/2024
10:00
Sôi nổi cùng Ngày Thơ 2024: “Thành phố này tôi đến tôi yêu”.

Sở TT-TT TPHCM tổ chức tổng kết Lễ hội Đường sách Tết Giáp Thìn năm 2024 nhằm đánh giá hiệu quả cũng như rút kinh nghiệm cho những lần tổ chức sau.

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100