Sự dịch chuyển của các DN sang sản xuất xanh để phục vụ nhu cầu của người dùngArticle thumbnail

Sự dịch chuyển của các DN sang sản xuất xanh để phục vụ nhu cầu của người dùng

13/02/2024
00:01
Chuyển đổi sang sản xuất xanh của các DN tại TPHCM

Sản xuất xanh là xu hướng phải triển bền vững mà nhiều doanh nghiệp đang hướng tới. Tuy nhiên để thúc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi này các doanh nghiệp cần có những chính sách đồng bộ