Tiêu điểm: Tin tức EURO 2024
Sử dụng phân bón Kim Phú Nông trên lúa 5 vụ liên tiếp, vụ nào cũng trúngArticle thumbnail

Sử dụng phân bón Kim Phú Nông trên lúa 5 vụ liên tiếp, vụ nào cũng trúng

11/06/2024
00:00
Sử dụng phân bón Kim Phú Nông trên lúa 5 vụ liên tiếp, vụ nào cũng trúng

Chú 2 Phục nói về hiệu quả của việc sử dụng Phân bón Kim Phú Nông trên cây lúa đã sử dụng 5 vụ rồi, chú rất tin tưởng vì vụ nào cũng trúng, tiết kiệm chi phí phân thuốc rất nhiều

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100