Sự khác biệt trong gia đìnhArticle thumbnail

Sự khác biệt trong gia đình

30/11/2023
00:00
Hiểu mình, thương mình, biết rõ khác biệt của mình sẽ dễ nhìn, chấp nhận khác biệt của người khác.

Sự khác biệt có trong mỗi người, mỗi ngày. Nếu nhìn sự khác biệt như một điều gì đó đáng sợ thì chúng ta sẽ sống trong bi kịch.