Suy nghĩ thái quáArticle thumbnail

Suy nghĩ thái quá

20/11/2023
00:00
Chuyển làm việc khác vừa vui vừa có ích để chủ động thoát ra tình trạng suy nghĩ thái quá...

Khi có biểu hiện suy nghĩ quá về một vấn đề thì tự hỏi: Mình đang giải quyết điều gì? Rối quá thì nhờ trợ giúp bằng cách trao đổi với người khác…