Tái khởi động chương trình hỗ trợ vốn đầu tư cho doanh nghiệpArticle thumbnail

Tái khởi động chương trình hỗ trợ vốn đầu tư cho doanh nghiệp

21/02/2024
34:24
Nhịp cầu việc làm: Kết nối việc làm cho người lao động

Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TPHCM (HFIC) và Hiệp Hội doanh nghiệp TPHCM (HUBA) vừa ký kết thỏa thuận hợp tác hỗ trợ vốn vay với lãi suất ưu đãi cho doanh nghiệp.

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100