default-thumb-voh-radio-podcast

Tại sao gắn những quả bóng trên cáp điện cao thế?

Chúng ta thường nhìn thấy nhiều quả bóng tđượcgắn ở cáp điện cao thế gần sân bay. Nếu chỉ nhìn chúng từ mặt đất thì sẽ thấy những quả bóng này trông không lớn lắm, chỉ bằng một quả bóng rổ. 16:00 GMT+7, Thứ Năm, 13/10/2022
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
6700Chia sẻ